عیوب فرش دستباف از آنجایی که  به صورت دستبافته و با دست بافته می‌شود، ممکن است در زمان بافت، پس از بافت، هنگام شستشو و یا استفاده دچار آسیب‌هایی شود. در این یادداشت برخی از عیوب فرش دستباف معرفی می‌شود.

سرپود و سر گره

پس از اتمام و پرداخت نهایی سرگره و سر پود، فرش‌هایی که پود نازک آن‌ها خوب عبور داده نشده و یا چله‌ها در زمان بافت پاره شده‌اند، از میان متن فرش مشاهده شده، در اصطلاح گفته می‌شود دچار سرپود و یا سرگره شده است.

چند چین یک پود

اگر در هر چین بافت قالی از یک پود ضخیم استفاده شود، اما تنها در هر چین تنها از یک پود نازک استفاده شود، این عیب ایجاد می‌شود. این امر موجب کاهش استقامت عرضی فرش شده و یک عیب محسوب می‌شود.

کیسی

معمولاً در حاشیه اوّل و یا آخر برخی از فرش‌ها و همچنین حاشیه‌های بغل جمع شدگی فرش دیده می‌شود، به نحوی که فرش در محل کیسی اضافه‌تر به نظر می‌رسد و برجسته است. این عیب را اصطلاحاً کیسی فرش گویند. وجود جسمی میان فرش و دار عامل ایجاد این عیب است. عدم دقت در پایین کشی، رعایت فاصله‌ها و اندازه‌ها، مدور نبودن قطر دو سر زیر دار، جمع شدگی چله پس از بافت گلیم در زیردار، صحّت عمل و دقت در پایین کشی از عیب فوق جلوگیری می‌نماید.

لوچه شدن فرش

در مواردی مشاهده می‌شود گوشه فرش از گوشه دیگر بلندتر است. به این عیب گفته می‌شود فرش لوچه دار شده است. این عیب پس از اتمام بافت و به دلیل جدا کردن اشتباه قالی از دار ایجاد می‌شود. هنگام جدا کردن قالی از دار، باید نخ‌های چله را به طور نامرتب از دار جدا کرد تا نیروی وارد بر فرش به طور کامل میان فرش توزیع شود. در صورتی که چله‌ها به طور مرتب از دار جدا شود، تمامی فرش وارد بر فرش، تنها بر گوشه آن وارد می‌شود. این عامل باعث افزایش طول گوشه فرش و به اصطلاح لوچگی و یا دراز شدن گوشه فرش می‌شود.

عیوب فرش دستباف

کجی

حاشیه برخی از فرش‌ها دارای تورفتگی و یا بیرون آمدگی است. در چنین فرش‌هایی حاشیه‌ها فاقد خط مستقیم هستند. برای محاسبه کجی فرش با اندازه‌گیری عرض اوّل، وسط و آخر، می‌توان مقدار کجی را محاسبه کرد. علّت ایجاد این عیب به عوامل زیادی همانند خمیدگی سردار و زیردار دستگاه بافت، عدم پخش صحیح چله در دار، نداشتن کوجی و یا پارگی نخ کوجی، عدم وجود تسمه‌های عمودی، کشش بیش از حد پود ضخیم، بستگی دارد. تو رفتگی و شکم دادگی فرش در زمره کجی فرش به شمار می‌آید. خبرگان و برخی از کارشناسان فرش این عیب را سَرَک (سَرِه) می‌نامند.