• Home / قالیشویی کامرانیه
قالیشویی کامرانیه
قالیشویی کامرانیه

ما در قالیشویی کامرانیه سرویس فرش شویی را با حمل نقل خود نیرو های قالیشویی ارائه می دهیم . کامرانیه در منطقه یک شهرداری تهران در شهرستان شمیرانات و شمال شهر تهران قرار دارد .

این محله به مرکزیت خیابان کامرانیه ، از شمال با خیابان نیاوران ، از شرق با فرمانیه ، از غرب با چیذر هم مرز است .