• Home / قالیشویی حکیمیه
قالیشویی حکیمیه
قالیشویی حکیمیه

قالیشویی حکیمیه فارسی از ابتدای تاسیس تا به امروز تنها به ارائه خدمات مناسب قالیشویی در حکیمیه فکر می نموده است . قالیشویی نزدیک حکیمیه در سیستم شستشوی خود تنها از شوینده های استاندارد استفاده می کند تا هیچ آسیبی به فرش های ساکنان حکیمیه تهران نرسد .